Rivning av 1st Vestas V29 på Visingsö för vidare transport till Irland.