Demontering av Wind World 500kw i Kävlinge för vidare transport till Finland.