Demontering av en Vestas V27 på Visingsö för vidare transport till Irland